Psychometrie

Psychometreren is het invoelen aan de hand van een foto of voorwerp. Door het betasten van het voorwerp of de foto kan daaruit de situatie van de persoon (of dier) gevoeld worden. In het geval van een overleden persoon (of dier) is het mogelijk daarmee contact te krijgen en geeft die persoon (of dat dier) informatie/een boodschap door.

 

Ik ben dus in staat om die indrukken die aan een voorwerp of foto "kleven" op te pikken en me daarmee te verbinden. Die verbinding uit zich in een emotie of gedachte (de boodschap/het bericht), welke ik aan de betreffende persoon zal verwoorden.