Coachen voor wie

Life coaching is breed. Een scala aan problemen kunnen je leven beïnvloeden zoals o.a. hoe om te gaan met je financiën, een slecht zelfbeeld hebben of een verslaving.  Dat valt dus ook onder life coaching. Ik beperk mij hier slechts tot onderstaande onderwerpen met vermelding dat de praktijk leert dat het ene onderwerp het ander niet uitsluit, want het is vaak een combinatie van verschillende oorzaken die leiden tot het gevolg. Blijf daar niet te lang mee rondlopen. Doe er wat aan. Vind jezelf dat waard.

Ik zet mijn expertise graag in als ervaringsdeskundige en gediplomeerd coach. Klik op een van onderstaande linken om meer te lezen over het onderwerp.

 

Jezelf kwijt zijn - en weer (her)vinden
Rouwen - verlies van een dierbare is de bekendste, maar er zijn nog meer soorten van rouw

Uit je comfortzone treden - wat als..' / 'stel dat..' en maak je altijd veilige keuzes? Kom uit je comfortzone!
Burn out - opgejaagd gevoel, gespannen, niet kunnen genieten, somber, lusteloos, emotionele uitbarstingen, slaapproblemen, hoofdpijn?
                    Kortom: opgebrand?

 

Bedrijven

Zeker voor bedrijven is het van belang te investeren in hun medewerkers.
Mogelijk heeft een werknemer met één van bovenstaande onderwerpen te maken en functioneert daardoor niet goed of is al enige tijd ziek?
Het bedrijf is erbij gebaat als de werknemer lekker in zijn/haar vel zit en goed kan functioneren en zo snel mogelijk weer volledig gemotiveerd voor zijn taak binnen het bedrijf inzetbaar is.