Life Coach

 

Het life coachen is in het begin van de jaren 80 begonnen in Amerika. Therapeuten en andere vaklieden merkten dat cliënten behoefte hadden aan persoonlijke ondersteuning in hun leven. Zij hadden behoefte aan richting en iemand die hen kon helpen bij het bereiken van hun doelen.

 

Nu kan in theorie iedereen wel een life coach gebruiken, maar slechts weinig mensen zijn zich ervan bewust dat zij baat kunnen hebben bij een life coach.

 

Als life coach ben ik er klaar voor om samen met jou het beste in jezelf naar boven te halen.

Het is zeker geen zwakte als je een coach raadpleegt. Als je iets pertinent wilt bereiken, dan hoef je dat niet alleen te doen, vraag om hulp.


L
ees verder bij: 'Voor wie?'. Daarin kun je lezen waarvoor je een life coach kunt consulteren.