Lente Rijmelarij

 

Ontwakend uit de winterslaap ontluiken voorjaarsbloempjes boven de grond

De vlam in mij springt aan en flikkert tierig in het rond

 

Mijn hart voelt: de lente komt én is én zet aan

tot plannen maken en zaaien voor de komende tijd

Een begin met nieuwe mogelijkheden, het als herboren voelen 
dat verblijdt

 

Die vlam in mij, het vuur dat weer oplaait om warmte zal geven

Voor al wie het nodig heeft, dichtbij of veraf, het is om het even

 

Ik zaai elke lente heel divers, maar is er iets wat ik niet verander

Ik zaai liefde voor mezelf en voor ieder ander